حضور استاندار محترم خراسان رضوی در افتتاحیه نمایشگاه لوازم خانگی مشهد در غرفه گروه صنعتی دونار

حضور استاندار محترم خراسان رضوی و دبیر محترم انجمن لوازم خانگی ایران جناب حاج آقا هاشمی در افتتاحیه نمایشگاه لوازم خانگی مشهد در غرفه گ...