واحد نمونه تولید ملی

واحد نمونه تولید ملی

  • ۰۱

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه تولید ملی در جشنواره تولید ملی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵

۰۱
۰۲
واحد کارآمد

واحد کارآمد

  • ۰۲

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد کارآمد سال ۱۳۸۵ در گروه صنایع لوازم خانگی

واحد نمونه صنعتی

واحد نمونه صنعتی

  • ۰۳

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان آذربایجان شرقی در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹

۰۳
۰۴
واحد نمونه کیفی

واحد نمونه کیفی

  • ۰۴

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه کیفی استاد آذربایجان شرقی بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

صد برند برتر

صد برند برتر

  • ۰۵

انتخاب شرکت دونارخزر در میان صد برند برتر در سال ۱۳۹۰

۰۵

سایر عناوین

افتخارات

لوح تقدیر از طرف وزارت صنایع و معادن

اهدای لوح تقدیر از طرف وزارت صنایع و معادن در گرامیداشت روز صنایع و معادن در ۱۰ تیر ۱۳۸۶ برای تبریک به انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه صنعتی

افتخارات

گرامیداشت روز صنعت و معدن

تجلیل از شرکت دونار در گرامیداشت روز صنعت و معدن ۱۰ تیر ۱۳۸۶

افتخارات

مدیر نوآور سال

انتخاب مدیر عامل مجموعه دونار خزر به عنوان مدیر نوآور سال ایران در سال ۱۳۸۷ از طرف انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

افتخارات

لوح سپاس از طرف رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اعطای لوح سپاس از طرف رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی در سال ۱۳۸۸