دی ۲۹, ۱۴۰۱
دومین روز نمایشگاه لوازم خانگی مشهد
گزارش تصویری دومین روز ۲۳مین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد
     
دی ۲۸, ۱۴۰۱
اولین روز نمایشگاه مشهد
اولین روز افتتاحیه ۲۳مین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد
       
دی ۲۵, ۱۴۰۱
نمایشگاه لوازم خانگی مشهد
حضور شرکت دونار در بیست و سومین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد
بیست و سومین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد ۲۷ لغایت ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. شرکت دونار […]
دی ۱, ۱۴۰۱
بازدید وزیر صمت از غرفه دونار در ۲۲مین نمایشگاه لوازم خانگی تهران
آذر ۲۹, ۱۴۰۱
اولین روز افتتاحیه ۲۲مین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
       
آذر ۲۸, ۱۴۰۱
حضور شرکت دونار در بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی تهران
بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی تهران، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ۲۹ آذر الی ۲ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. شرکت […]