تندیس ها و افتخارات

01

واحد نمونه تولید ملی

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه تولید ملی در جشنواره تولید ملی در سال های 1384 و 1385

02

واحد کارآمد

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد کارآمد سال 1385 در گروه صنایع لوازم خانگی

03

واحد نمونه صنعتی

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان آذربایجان شرقی در سال های 1386 و 1389

04

واحد نمونه کیفی

انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه کیفی استاد آذربایجان شرقی بین سال های 1386 تا 1390

05

صد برند برتر

انتخاب شرکت دونارخزر در میان صد برند برتر در سال 1390

سایر عناوین

لوح تقدیر از طرف وزارت صنایع و معادن


اهدای لوح تقدیر از طرف وزارت صنایع و معادن در گرامیداشت روز صنایع و معادن در 10 تیر 1386 برای تبریک به انتخاب شرکت دونار خزر به عنوان واحد نمونه صنعتی

گرامیداشت روز صنعت و معدن


تجلیل از شرکت دونار در گرامیداشت روز صنعت و معدن 10 تیر 1386

مدیر نوآور سال


انتخاب مدیر عامل مجموعه دونار خزر به عنوان مدیر نوآور سال ایران در سال 1387 از طرف انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

لوح سپاس از طرف رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


اعطای لوح سپاس از طرف رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی در سال 1388